Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa układu drogowego dla Czerniakowa Południowego.

Budowa układu drogowego dla Czerniakowa Południowego.

  Drukuj
 

Warszawa, 18.06.2010r.


OŚ-IV-SKI-76242-67-10-10


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 WarszawaZgodnie z:
- art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego dla Czerniakowa Południowego w Warszawie położonego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 5, 6, 8/1, 9/1, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20, 21, 24, 27, 30, 33, 36/1, 39, 42, 45, 48, 51/1, 54, 57, 60, 64, 67, 70, 73, 76, 77, 78/2, 79, 80/2, 81, 82, 84, 95/3, 119/3, 131, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 153, 154, 155, 164, 165 obręb 0501.
Jednocześnie tut. Biuro informuje, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 18-06-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 18-06-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 18-06-2010
Publikujący Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-06-2010
Liczba odwiedzin: 635
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe