Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Bernardyńskiej

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Bernardyńskiej

  Drukuj
 
p align="right">Warszawa, 7.04.2010r.


OŚ-IV-MDA-76242-6-69-09


MARVIPOL S.A.
Andrzej Nizio
ul. Stawki 3A
00-193 WarszawaBiuro Ochrony Środowiska wzywa, w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia wniosku, złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogami i elementami zagospodarowania terenu na działce ew. nr 53 obręb 1-05-02 oraz na części działek 8, 57/14, 58/3, 54 obręb 1-05-02 i części działek ew. nr 92, 116, 120 obręb 1-05-01 przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, o trzy egzemplarze „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…” wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, spełniającego wymogi określone w art. 66 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), tj. zawierającego uzupełnienia wymienione w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.03.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-AK-6613-300/09.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie do 28.05.2010r., sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 13-04-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 13-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 14-04-2010
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-04-2010
Liczba odwiedzin: 754
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe