Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Bernardyńskiej.

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Bernardyńskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 05.03.2010r.


OS-IV-MDA-76242-6-56-09


Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 WarszawaW ślad za pismem z dnia 26.11.2009r., znak: OŚ-IV-MDA-76242-6-24-09 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przesyła w załączeniu:
– uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko,
– dokumentację p.t. „ Hydrogeologiczna analiza porealizacyjna etapu I osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Bernardyńskiej na terenie Dzielnicy Mokotów – faza I budowy (dz. ew. nr 53 z obrębu 1-05-02)”,złożone przez Inwestora w dniu 3.03.2010r., oraz zwraca się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogami i elementami zagospodarowania terenu na działce ew. nr 53 obręb 1-05-02 oraz na części działek 8, 57/14, 58/3, 54 obręb 1-05-02 i na części działek ew. nr 92, 116, 120 obręb 1-05-01 przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-03-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 08-03-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-03-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-03-2010
Liczba odwiedzin: 671
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe