Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa ulicy Czerniakowskiej, Powsińskiej, Wiertniczej.

Przebudowa ulicy Czerniakowskiej, Powsińskiej, Wiertniczej.

  Drukuj
 

Warszawa, 23.08.2010r.


OŚ-IV-SKI-76242-65-30-10


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa ulicy Czerniakowskiej, Powsińskiej, Wiertniczej w Warszawie w ramach budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do Al. Wilanowskiej w zakresie poszerzenia jezdni w rejonie skrzyżowań: ul. Powsińska – ul. Idzikowskiego, ul. Powsińska – ul. Św. Bonifacego, ul. Powsińska – ul. Augustówka, ul. Wiertnicza – ul. Lentza, ul. Wiertnicza – ul. Kosiarzy” w Dzielnicy Mokotów i Wilanów m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 24-08-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 24-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 24-08-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-08-2010
Liczba odwiedzin: 608
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe