Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa ulicy Czerniakowskiej, Powsińskiej, Wiertniczej.

Przebudowa ulicy Czerniakowskiej, Powsińskiej, Wiertniczej.

  Drukuj
 

Warszawa, 31.05.2010.


OŚ-IV-SKI-76242-65-12-10


ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Czerniakowskiej, Powsińskiej, Wiertniczej w Warszawie w ramach budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do Al. Wilanowskiej w zakresie poszerzenia jezdni w rejonie skrzyżowań: ul. Powsińska – ul. Idzikowskiego, ul. Powsińska – ul. Św. Bonifacego, ul. Powsińska – ul. Augustówka, ul. Wiertnicza – ul. Lentza, ul. Wiertnicza – ul. Kosiarzy w Dzielnicy Mokotów i Wilanów m.st. Warszawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 01-06-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 01-06-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 01-06-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-06-2010
Liczba odwiedzin: 666
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe