Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowia stacji bazowej przy ul. Żwirki i Wigury 17.

Budowia stacji bazowej przy ul. Żwirki i Wigury 17.

  Drukuj
 

Warszawa, 25.11.2010r.r.
OŚ-IV-UII-DSZ-76242-627-2-06
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie decyzją z dnia 20.10.2010r., znak: KOC/2247/Oś/10, odmówiło wznowienia postępowania zakończonego decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 5.03.2009r., znak: KOC/2696/Oś/08, uchylającą decyzję Prezydenta m. st. Warszawy Nr 1706/OŚ/2006 z dnia 28.11.2006r., znak: OŚ-II-WE-DŚ-JF/7624/ 627/22379/06, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej pod nazwą „Okęcie NMT NEW2 9214/67” na dachu budynku zlokalizowanego na działce nr ew. 71/3 obręb 2-04-04 przy ul. Żwirki i Wigury 17 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i umarzającą postępowanie w przedmiotowej sprawie.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 16.00.
z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-11-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 29-11-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-11-2010
Liczba odwiedzin: 560
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe