Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej w rej ul.Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej.

Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej w rej ul.Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 21.04.2010r.


OŚ-IV-JFI/SYP-76242-6-25-09


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 79/OŚ/2010 z dnia 16 kwietnia 2010r. znak: OŚ-IV-JFI/SYP-76242-6-24-09 zawiesił postępowanie, na wniosek Inwestora: Sun Resort Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy usługowej, biurowej, hotelowej i mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączenia do istniejących wjazdów od ul. Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z treścią ww. postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 415, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 22-04-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 22-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 22-04-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-04-2010
Liczba odwiedzin: 671
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe