Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Rozbudowa Centrum Handlowego Ursynów przy ul. Puławskiej.

Rozbudowa Centrum Handlowego Ursynów przy ul. Puławskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 31.08.2010r.


OŚ-IV-DSZ-76242-6-18-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 K.p.a., Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m. st. Warszawy postanowieniem Nr 197/OŚ/2010 z dnia 16.08.2010r., znak: OŚ-IV-DSZ-76242-6-17-09, zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Centrum Handlowego Ursynów z hipermarketem REAL przy ul. Puławskiej 427 w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00-16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 31-08-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 31-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 01-09-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-09-2010
Liczba odwiedzin: 654
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe