Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul.Annopol 14A.

Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul.Annopol 14A.

  Drukuj
 

Warszawa, 21.12.2010r.


OŚ-IV-UI-SPA-76242-61- 26 -10


INFORMACJA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, o wszczęciu postępowania na wniosek CEMEX Polska Sp. z o.o. złożony dnia 7 kwietnia 2010r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W ramach postępowania przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Annopol 14A na działkach ew. nr 25/1, 26/3 obręb 4-07-10 w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do dokonania uzgodnienia i wydania opinii jest
ze względu na ochronę środowiska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie.
W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od dnia 23 grudnia 2010r.do dnia 13 stycznia 2010r., w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędum. st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, od poniedziałku do piątkuw godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 –16.00.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent m.st. Warszawy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 22-12-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 22-12-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-12-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-12-2010
Liczba odwiedzin: 632
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe