Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Modernizacja trasy tramwajowej w ul.Nowowiejskiej.

Modernizacja trasy tramwajowej w ul.Nowowiejskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 08.07.2010r.


OS-IV-MRA-76242-60-20-10


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że:
-Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 28 maja 2010 r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-JT-6614-924/10,
-Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia 2 czerwca 2010 r., znak: ZNS.7170-936-2/10.PN, wydali opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego modernizacji trasy tramwajowej w ul. Nowowiejskiej, na odcinku Pl. Zbawiciela – Al. Niepodległości w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy Urzędu tj: 8.00-16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-07-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 08-07-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 09-07-2010
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-07-2010
Liczba odwiedzin: 635
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe