Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w rejonie ul. Kobiałka i ul. Frachtowej.

Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w rejonie ul. Kobiałka i ul. Frachtowej.

  Drukuj
 

Warszawa, 4.08.2010r.


OŚ-IV-EMA-76242-55-30-10


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „REGATY VII i VIII” z lokalami usługowymi w parterach budynków wraz z miejscami parkingowymi na działkach ew. nr 105/1, 107, 108, 109, obręb 4-16-02 w rejonie ul. Kobiałka i ul. Frachtowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 -16.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 31-08-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 31-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 01-09-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-09-2010
Liczba odwiedzin: 625
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe