Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w rejonie ul. Kobiałka i ul. Frachtowej.

Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w rejonie ul. Kobiałka i ul. Frachtowej.

  Drukuj
 

Warszawa, 31.05.2010r.


OŚ-IV-EMA-76242-55-13-10


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 WarszawaZgodnie z:
- art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „REGATY VII i VIII” z lokalami usługowymi w parterach budynków wraz z miejscami parkingowymi na działkach ew. nr 105/1, 107, 108 i 109, obręb 4-16-02 w rejonie ul. Kobiałka i ul. Frachtowej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
Tut. Biuro informuje, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego os. Mochtyńska - Kobiałka, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Warszawa Białołęka Nr XXXVII/498/97 (Dz.U. Woj. Warszawskiego z dnia 18 września 1997r., Nr 44 poz. 152).
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 02-06-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 02-06-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 02-06-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-06-2010
Liczba odwiedzin: 662
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe