Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu zabudowy usługowej w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej.

Budowa zespołu zabudowy usługowej w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 06.12.2010r.


OŚ-IV-UI-SPA-76242-54-46-10


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa zawiadamiam, że pismem z dnia 1 grudnia 2010r., znak: OŚ-IV-UI-SPA-76242-54-45-10, zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie odwołania od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 848/OŚ/2010 z dnia 4 października 2010r., znak: OŚ-IV-UI-SPA-76242-54-35-10 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, w ramach inwestycji polegającej na budowie siedziby Muzeum Historii Polski, na działkach ew. nr 7/1, 10/1, 17/2, 20 obręb 5-06-08, dz. ew. nr 28, 29, 81/1 obręb 5-06-09, dz. ew. nr 2, 6/1, 6/2, 8 obręb 5-06-12 w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 257 92 77, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 07-12-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 07-12-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-12-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-12-2010
Liczba odwiedzin: 603
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe