Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa siedziby Muzeum Historii Polski w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej.

Budowa siedziby Muzeum Historii Polski w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 21.09.2010r.


OŚ-IV-SPA-76242-54-33-10


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 239/OŚ/2010 z dnia 21 września 2010r., znak: OŚ-IV-SPA-76242-54-32-10, odmówił Zielonemu Mazowszu udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, w ramach inwestycji polegającej na budowie siedziby Muzeum Historii Polski, w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 257 92 77, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 24-09-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 24-09-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 24-09-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-09-2010
Liczba odwiedzin: 617
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe