Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa siedziby Muzeum Historii Polski, w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej.

Budowa siedziby Muzeum Historii Polski, w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 28.07.2010r.


OŚ-IV-SPA-76242-54-29-10


ZAWIADOMIENIE

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, w ramach inwestycji polegającej na budowie siedziby Muzeum Historii Polski, w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 29-07-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 29-07-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 29-07-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-07-2010
Liczba odwiedzin: 643
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe