Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa siedziby Muzeum Historii Polski w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej.

Budowa siedziby Muzeum Historii Polski w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 12.07.2010r.


OŚ-IV-SPA-76242-54-21-10


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siedziby Muzeum Historii Polski, w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-RK-6614-906/10,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie pismem z dnia 11 czerwca 2010r., znak: ZNS-7121/76/2010/KK,
wyrazili opinie, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 08.00 – 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 13-07-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 13-07-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 14-07-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-07-2010
Liczba odwiedzin: 662
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe