Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa siedziby Muzeum Historii Polski w rej. ul. Jazdów.

Budowa siedziby Muzeum Historii Polski w rej. ul. Jazdów.

  Drukuj
 

Warszawa, 11.05.2010r.


OŚ-IV-SPA-76242-54-15-10


ZAWIADOMIENIEStosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siedziby Muzeum Historii Polski, na działkach ew. nr 7/1, 10/1, 17/2, 20 obręb 5-06-08, dz. ew. nr 28, 29, 81/1 obręb 5-06-09, dz. ew. nr 2, 6/1, 6/2, 8 obręb 5-06-12 w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii ww. organów.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-05-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 13-05-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 13-05-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-05-2010
Liczba odwiedzin: 663
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe