Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa siedziby Muzeum Historii Polski, w rejonie ul.Jazdów.

Budowa siedziby Muzeum Historii Polski, w rejonie ul.Jazdów.

  Drukuj
 

Warszawa, 11.05.2010r.


OŚ-IV-SPA-76242-54-12 -10


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul.Sienkiewicza 3
00-015 WarszawaZgodnie z:
-art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
-§ 3 ust. 1 pkt 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siedziby Muzeum Historii Polski, na działkach ew. nr 7/1, 10/1, 17/2, 20 obręb 5-06-08, dz. ew. nr 28, 29, 81/1 obręb 5-06-09, dz. ew. nr 2, 6/1, 6/2, 8 obręb 5-06-12 w rejonie ul. Jazdów i Trasy Łazienkowskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Jednocześnie tut. Biuro informuje, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Ponadto informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.
Sprawę prowadzi: Sylwia Paluch tel. (022) 25-79-277


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-05-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 13-05-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 13-05-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-05-2010
Liczba odwiedzin: 801
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe