Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa kanalizacji ogólnospłwnej przy ul. Kolejowej.

Budowa kanalizacji ogólnospłwnej przy ul. Kolejowej.

  Drukuj
 

Warszawa, 12.03.2010r.


UD-XVII-WOŚ-MGO-76242-5-3-10


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 WarszawaZgodnie z:
- art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ogólnospłwnej na działkach o nr ew. 10/1 w obrębie 6-01-07 i nr 15, 34, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50 w obrębie 6-04-09 przy ul. Kolejowej na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie.
Teren na którym będzie budowywana kanalizacja ogólnospławna nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Wola

/------/
Jadwiga Dorota Dłuska

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 16-03-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 16-03-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 18-03-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-03-2010
Liczba odwiedzin: 651
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe