Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej.

Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 24.09.2010r.


OŚ-IV-UI-SPA-76242-43-43-10


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie estakad w Trasie Łazienkowskiej na Węźle Warszawskim Ł-19, Ł-20, Ł-21, Ł-22, Ł23, Ł-24, Ł-25, Ł-26 oraz estakady Ł-35 na Węźle Praskim w Dzielnicach: Śródmieście i Praga Południe m.st. Warszawy:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 20 września 2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-RK-6613-341/10, uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji,
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, opinią sanitarną ZNS.7170-1439-1/10.PN z dnia 14 września 2010r., zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 08.00 – 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 29-09-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 29-09-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 29-09-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-09-2010
Liczba odwiedzin: 618
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe