Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na Węźle Warszawskim.

Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na Węźle Warszawskim.

  Drukuj
 

Warszawa, 24.05.2010r.


OŚ-IV-SPA-76242-43-22 -10


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie estakad w Trasie Łazienkowskiej na Węźle Warszawskim Ł-19, Ł-20, Ł-21, Ł-22, Ł23, Ł-24, Ł-25, Ł-26 oraz estakady Ł-35 na Węźle Praskim w Dzielnicach: Śródmieście i Praga Południe m.st. Warszawy:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 11 maja 2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-MB-6614-656/10,
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia 14 maja 2010r., znak: ZNS.712-730-1/10.GC,
wyrazili opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 08.00 – 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 24-05-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 24-05-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 25-05-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-05-2010
Liczba odwiedzin: 671
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe