Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej.

Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 07.04.2010r.


OŚ-IV-SPA-76242-43-11-10


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Żelazna 79, 00-875 WarszawaZgodnie z:
-art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
-art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.),
-§ 3 ust. 1 pkt 56 i pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie estakad w Trasie Łazienkowskiej na Węźle Warszawskim Ł-19, Ł-20, Ł-21, Ł-22, Ł23, Ł-24, Ł-25, Ł-26 oraz estakady Ł-35 na Węźle Praskim w Dzielnicach: Śródmieście i Praga Południe m.st. Warszawy.
Jednocześnie tut. Biuro informuje, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia, jest częściowo objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy.
Ponadto informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-04-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 15-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 16-04-2010
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-04-2010
Liczba odwiedzin: 665
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe