Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa sieci ciepłowniczej w rej ul. Hery.

Budowa sieci ciepłowniczej w rej ul. Hery.

  Drukuj
 

Warszawa, 10.11.2010r.


UD-I-WOŚ-A-JZU-76242-4-3-10


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 WarszawaZgodnie z:
- art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej z kanalizacją teletechniczną, zasilającej projektowany zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach ewidencyjnych nr 16, 21/1, 17/3 z obrębu 6-08-11 przy ul. Hery 23 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawie.
Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. Wydział przedkłada:
- wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.10.2010 r. złożony w Wydziale Ochrony Środowiska w dniu 21.10.2010r.,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.z up. Prezydenta
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/------/
Bohdan Szułczyński

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-11-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 24-11-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-11-2010
Liczba odwiedzin: 566
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe