Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sokratesa

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sokratesa

  Drukuj
 

Warszawa, 18.11.2010 r.
OŚ-IV-UI-ZKO-MDA-76242-4-29-08


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn zm.), oraz z art. 49 Kpa, zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 1001/OŚ/2010 z dnia 17.11.2010r. znak: OŚ-IV-UI-ZKO-MDA-76242-4-28-08 ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym, na działkach ew. nr 75, 82, 83, 85, 86/3, 117, 337, 362, 363, 364 obręb 7-08-01 przy ul. Sokratesa w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 257 92 77 w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy Urzędu tj.: 8.00 – 16.00.z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-11-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 25-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 26-11-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-11-2010
Liczba odwiedzin: 600
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe