Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Sokratesa.

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Sokratesa.

  Drukuj
 

Warszawa, 7.10.2010r.


OŚ-IV-UI-MDA-76242-4-27-08


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie postanowieniem z dnia 21.09.2010r., znak: ZNS-7132/23/2010/MŚ, uzgodnił przedsięwzięcie polegające na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym na działkach
ew. nr 75, 82, 83, 85, 86/3, 117, 337, 362, 363 i 364 obręb 7-08-01, położonych przy ul. Sokratesa w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 257 92 77, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-10-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-10-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 14-10-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-10-2010
Liczba odwiedzin: 656
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe