Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa ul.Św. Wincentego

Budowa ul.Św. Wincentego

  Drukuj
 

Warszawa, 22.11.2010r


OŚ-IV-UII-MTO-76242-41-59-09


INFORMACJA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej, na odcinku od Ronda „Żaba” do wjazdu na teren CH Targówek w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, a ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent m. st. Warszawy.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora i raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 21 dni, tj. od dnia 30.11.2010r.
do dnia 20.12.2010r., w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w godzinach pracy Biura, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-11-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 29-11-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-11-2010
Liczba odwiedzin: 661
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe