Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa ul. Św. Wincentego

Budowa ul. Św. Wincentego

  Drukuj
 

Warszawa, 11.10.2010r.


OŚ-IV-UII-MTO-76242-41-47-09


Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa w Warszawie
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 WarszawaBiuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wzywa Inwestora w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do uzupełnienia wniosku złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej, na odcinku od Ronda „Żaba” do wjazdu na teren CH Targówek w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, o trzy egzemplarze raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, stosownie do art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w zakresie zgodnym z art. 66 ww. ustawy oraz uwzględniającego uwagi zawarte w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 września 2010 r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-RK-6613-344/10.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie czternastu dni, od daty otrzymania niniejszego pisma, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-10-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-10-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 14-10-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-10-2010
Liczba odwiedzin: 755
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe