Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa ulicy Św. Wincentego.

Budowa ulicy Św. Wincentego.

  Drukuj
 

Warszawa, 8.03.2010r.


OŚ-IV-MTO-76242-41-25-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że:
- Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 44/OŚ/2010 z dnia 2.03.2010r., znak: OŚ-IV-MTO-76242-41-23-09,
uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej, na odcinku od Ronda „Żaba” do wjazdu na teren CH Targówek w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz ustalił zakres raportu dla ww. przedsięwzięcia.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-03-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 08-03-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-03-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-03-2010
Liczba odwiedzin: 681
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe