Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa wielofunkcyjnego budynku usługowego przy ul. Jana III Sobieskiego.

Budowa wielofunkcyjnego budynku usługowego przy ul. Jana III Sobieskiego.

  Drukuj
 

Warszawa, 26.04.2010r.


OŚ-IV-MTO/AOR-76242-40-25-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że:
- Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 86/OŚ/2010 z dnia 23.04.2010r., znak: OŚ-IV-MTO/AOR-76242-40-24-09,
odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego budynku usługowego przy ul. Jana III Sobieskiego 112 na dz. ew. nr 16 obręb 1-03-10, w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 26-04-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 26-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 26-04-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2010
Liczba odwiedzin: 682
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe