Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego przy ul. Sobieskiego.

Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego przy ul. Sobieskiego.

  Drukuj
 

Warszawa, 4.03.2010r.


OŚ-IV-MTO-76242-40-20-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie pismem z dnia 18.02.2010r., znak: ZNS/7121/24/2010/MA,
oraz
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 17.02.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-MB-6614-192/10,
wydali opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego wielofunkcyjnego przy ul. Sobieskiego 112 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 05-03-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 05-03-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-03-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-03-2010
Liczba odwiedzin: 718
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe