Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego przy ul. Sobieskiego.

Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego przy ul. Sobieskiego.

  Drukuj
 

Warszawa, 4.03.2010r.


OŚ-IV-MTO-76242-40-19-09


Zbigniew Kozłowski
Andrzej Cichecki
PBI Administracja 4 Sp. z o.o.
ul. Gen. T. Kutrzeby 16/18
05-082 Stare Babice k/WarszawyDotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego wielofunkcyjnego przy ul. Sobieskiego 112 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wzywa w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących oddziaływania planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego wielofunkcyjnego przy ul. Sobieskiego 112 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na wody gruntowe w fazie budowy, w tym na staw znajdujący się na terenie Parku Sieleckiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 50, położonego ok. 100 m na wschód od terenu realizacji przedsięwzięcia.
Ponadto, tut. Biuro wzywa do złożenia aktualnej poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie 21 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Podjęcie dalszych czynności administracyjnych w przedmiotowej sprawie nastąpi po złożeniu ww. wyjaśnień.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 05-03-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 05-03-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-03-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-03-2010
Liczba odwiedzin: 822
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe