Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Rozbudowa rozdzielni elektroenergetycznej 15kV RSM Falenica do funkcji stacji elektroenergetycznej 110/15 kV.

Rozbudowa rozdzielni elektroenergetycznej 15kV RSM Falenica do funkcji stacji elektroenergetycznej 110/15 kV.

  Drukuj
 

Warszawa, 3.08.2010r.


OŚ-IV-DSZ-76242-39-18-10


INFORMACJA
o wydaniu decyzjiZgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 614/OŚ/2010 z dnia 19.07.2010r., znak: OŚ-IV-DSZ-76242-39-17-10, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielni elektroenergetycznej 15kV RSM Falenica do funkcji stacji elektroenergetycznej 110/15 kV o nazwie RPZ Falenica oraz likwidacji istniejącej rozdzielni 15 kV, na działce ew. nr 66 obręb 3-12-80, przy ul. Gruntowej 2 w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o., złożony w dniu 25.02.2010r.
Ponadto informuje się, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Biura, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-08-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 04-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 04-08-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-08-2010
Liczba odwiedzin: 727
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe