Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa węzłów cieplnych przy ul. Garwolińskiej,Szaserów,Szklanych Domów,Wspólna Droga

Budowa węzłów cieplnych przy ul. Garwolińskiej,Szaserów,Szklanych Domów,Wspólna Droga

  Drukuj
 

Warszawa, 29.12.2010r.

UD-VI-WOŚ.MWO-76242-3-7-10

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul.Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz 1227), - art 4 ust 2 dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. WE L 175 z 5.7.1985 z późn. zm.,). Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzłów cieplnych w budynkach przy ulicach: Garwolińskiej 20, 22, 24, 26, 26A, Szaserów 116, 118, 118A, 120, 120A, 120B, 122, 124, 124A, Szklanych Domów 3, 3A, 5A, 7, 7A, 7B, 9, 9A, 11, 11A, 13, Wspólna Droga 23, 25, 25A, 27, 27A, 29, 31 oraz budowie odcinków sieci ciepłowniczej preizolowanej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z informacji przekazanej przez inwestora przy realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykorzystanie środków Unii Europejskiej stąd wynika konieczność przeprowadzenia procedury ooś dla przedsięwzięcia, które polega na budowie sieci osiedlowej. Ponadto informuję, ze liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 k.p.a.


z up. Prezydenta
NACZELNIK

Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe/------/
Elżbieta Kiedrowicz-Gwadera

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-01-2011
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-01-2011
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-01-2011
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-01-2011
Liczba odwiedzin: 699
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe