Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa układu drogowego przy stacji metra "Słodowiec".

Przebudowa układu drogowego przy stacji metra "Słodowiec".

  Drukuj
 

Warszawa, 14.06.2010r.


OŚ-IV-SPA-76242-36-29-09


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Żelazna 79, 00-875 WarszawaZgodnie z:
-art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
-art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.).
-§ 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (rozbudowie) układu drogowego przy stacji I linii metra „Słodowiec” w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie tut. Biuro informuje, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Serka Bielańskiego” rejonu Marymont I część II oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Marymont I – część III.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-06-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 15-06-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 18-06-2010
Publikujący Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-06-2010
Liczba odwiedzin: 642
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe