Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa układu drogowego przy stacji metra "Słodowiec".

Przebudowa układu drogowego przy stacji metra "Słodowiec".

  Drukuj
 

Warszawa, 14.06.2010r.


OŚ-IV-SPA-76242-36-28-09


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul.Sienkiewicza 3
00-015 WarszawaZgodnie z:
-art. 106 § 1 Kpa,
-art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.),
-§ 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (rozbudowie) układu drogowego przy stacji I linii metra „Słodowiec” w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie tut. Biuro informuje, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Serka Bielańskiego” rejonu Marymont I część II oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Marymont I – część III.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-06-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 15-06-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 18-06-2010
Publikujący Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-06-2010
Liczba odwiedzin: 663
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe