Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra„Słodowiec"

Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra„Słodowiec"

  Drukuj
 

Warszawa, 10.02.2010r.


OŚ-IV-SPA-76242-36-17-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (rozbudowie) układu drogowego przy stacji I linii metra „Słodowiec” położonego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-NL-6614-193/09, wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko,
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, pismem z dnia 2 lutego 2010r., znak: ZNS.7170-62-1/10.PN, wydał opinię stwierdzającą konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 08.00 – 16.00


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 11-02-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 11-02-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 11-02-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-02-2010
Liczba odwiedzin: 704
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe