Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy.ul.Jugosłowiańskiej.

Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy.ul.Jugosłowiańskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 04.08.2010 r.


OS-IV-MRA-76242-356-39-09


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul.Sienkiewicza 3
00-015 WarszawaZgodnie z:
-art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
-§ 3 ust. 1 pkt 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych – wielorodzinnych z towarzyszącymi usługami, garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą, na dz. ew. nr 32/4, 35, 38, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 28, 51 (obręb 3-06-01) przy ul. Jugosłowiańskiej w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) tut. Biuro przedkłada:
-wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 27 listopada 2009 r.,
-raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,oraz informuje, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-08-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 05-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 05-08-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-08-2010
Liczba odwiedzin: 687
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe