Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu mieszkalnych przy ul.Jugosłowiańskiej.

Budowa zespołu mieszkalnych przy ul.Jugosłowiańskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 16.06.2010 r.


OS-IV-MRA-76242-356-34-09


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 127/OŚ/2010 z dnia 15 czerwca 2010r., znak: OS-IV-MRA-76242-356-33-09, odmówił wyjaśnienia treści postanowienia Nr 71/OŚ/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. stwierdzającego koniczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych – wielorodzinnych z towarzyszącymi usługami, garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą, na dz. ew. nr 32/4, 35, 38, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 28, 51 (obręb 3-06-01) przy ul. Jugosłowiańskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj.: 8.00 -16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-06-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 16-06-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 18-06-2010
Publikujący Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-06-2010
Liczba odwiedzin: 651
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe