Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych przy ul. Zdziarskiej.

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych przy ul. Zdziarskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 30.07.2010r.


OŚ-IV-MDA-76242-35-54-09


Victoria Dom S.A.
ul. Kąty Grodziskie 105
03-389 WarszawaDotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych dla osiedla mieszkaniowego na działce ew. nr 37 obręb 4-16-13 przy ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

W związku licznymi błędami zawartymi w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko…”, złożonym w dniu 8.07.2010r. Biuro Ochrony Środowiska wzywa, w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia wniosku, złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, o trzy egzemplarze „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…” wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, spełniającego wymogi określone w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), tj. zawierającego uzupełnienia wymienione w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27.07.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-NL-6613-127/10 oraz zawierającego: zaznaczenie na planie zagospodarowania terenu oczyszczalni nasypu filtracyjnego z gruntu nasypowego.
Ponadto, tut. Biuro prosi o staranne przygotowanie „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…”. Należy podkreślić, iż „Raport o oddziaływaniu na środowisko…” winien być przedłożony w 3 jednakowych egzemplarzach i nie może zawierać nietrwałych korekt wykonanych ołówkiem. Dokumentacja składana w różniących
się egzemplarzach powoduje znaczne wydłużenie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie 21 dni, od daty doręczenia niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 30-07-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 30-07-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 03-08-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-08-2010
Liczba odwiedzin: 621
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe