Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa strzelnicy ćwiczebnej KGP przy ul. Iwickiej 14.

Przebudowa strzelnicy ćwiczebnej KGP przy ul. Iwickiej 14.

  Drukuj
 

Warszawa, 25.02.2010r.


OŚ-IV-PBO-76242-355-14-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-AK-6614-208/09 z dnia 28.01.2010r., oraz Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak: MAZ-1943-173P-123/10 z dnia 09.02.2010r. wydali opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie krytej strzelnicy ćwiczebnej Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, którego inwestorem jest Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 26-02-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 26-02-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 26-02-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-02-2010
Liczba odwiedzin: 736
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe