Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku mieszkalno-usługowo-biurowego przy ul.Kinowej.

Budowa budynku mieszkalno-usługowo-biurowego przy ul.Kinowej.

  Drukuj
 

Warszawa, 06.04.2010r.


OS-IV- MRA-76242-352-29-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie budynku mieszkalno – usługowo – biurowego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 48/1 (obręb 3-05-31), przy ul. Kinowej 19 i 19A w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 -16.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 07-04-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 07-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 07-04-2010
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-04-2010
Liczba odwiedzin: 712
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe