Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku mieszkalno–usługowo–biurowego przy ul.Kinowej

Budowa budynku mieszkalno–usługowo–biurowego przy ul.Kinowej

  Drukuj
 

Warszawa, 19.01.2010r.


OS-IV-MRA-76242-352-10-09


ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno – usługowo – biurowego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 48/1 (obręb 3-05-31), przy ul. Kinowej 19 i 19A w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii ww. organów.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 16-03-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 16-03-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 18-03-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-03-2010
Liczba odwiedzin: 648
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe