Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa drugiej jezdni ul.Płaskowickiej.

Budowa drugiej jezdni ul.Płaskowickiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 30.03.2010r.

OŚ-IV-MDA-76242-33-23-09

Piotr Zalewski
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa


Biuro Ochrony Środowiska wzywa, w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia wniosku, złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odcinku ul. Puławska - ul. Gandhi w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, o trzy egzemplarze „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…” wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, spełniającego wymogi określone w art. 66 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), tj. zawierającego: 1.opis analizowanych wariantów, w tym: a). wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, b)wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, 2.określenie możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, 3.streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Ponadto, tut. Biuro prosi o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy działkami ewidencyjnymi wymienionymi we wniosku a wymienionymi na stronie tytułowej Raportu o oddziaływaniu na środowisko. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, od daty doręczenia niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-04-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 02-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 06-04-2010
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-04-2010
Liczba odwiedzin: 686
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe