Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa stacji elektroenergetycznej przy Al. Jerozolimskich i ul. Popularnej.

Budowa stacji elektroenergetycznej przy Al. Jerozolimskich i ul. Popularnej.

  Drukuj
 

Warszawa, 4.03.2010r.


OŚ-IV-DSZ-76242-33-14-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „RPZ Wiktoryn”, na działce ew. nr 57/2 obręb 2-08-26, przy Al. Jerozolimskich i ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, opinią sanitarną z dnia 12 lutego 2010r., znak: ZNS.7170-216-1/10.MK, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 08.00 – 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 05-03-2010
Aktualizujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-03-2010
Zatwierdzający Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-03-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-03-2010
Liczba odwiedzin: 721
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe