Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa Centrum–Handlowo-Usługowego Mera Centrum przy ul. Poezji.

Budowa Centrum–Handlowo-Usługowego Mera Centrum przy ul. Poezji.

  Drukuj
 

Warszawa, 26.05.2010r.


OŚ-IV-PBO-76242-329-31 -09


Anna Jendrasiak
ARCADIS Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02 - 670 WarszawaBiuro Ochrony Środowiska wzywa, w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia…” złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowo-Usługowego Mera Centrum przy ul. Poezji w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie znak: ZNS-7132/11-1/2010/AS z dnia 14.05.2010r.
Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) uzupełniony raport należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.
W przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie czternastu dni, od daty otrzymania niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 26-05-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 26-05-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 28-05-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-05-2010
Liczba odwiedzin: 661
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe