Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa Centrum–Handlowo-Usługowego Mera Centrum przy ul.Poezji.

Budowa Centrum–Handlowo-Usługowego Mera Centrum przy ul.Poezji.

  Drukuj
 

Warszawa, 10.02.2009r.


OŚ-IV-PBO-76242-329-16-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-AK-6614-218/09 z dnia 25.01.2010r., oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie pismem znak: ZNS-712/405/2009/AS z dnia 12.01.2010r. wydali opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum – Handlowo - Usługowego Mera Centrum na dz. ew. nr 59, 62, 63, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83 obręb 3-12-99 przy ul. Poezji w Warszawie Falenicy, którego inwestorem jest Mera-Pnefal Sp. z o. o.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 11-02-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 11-02-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 11-02-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-02-2010
Liczba odwiedzin: 893
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe