Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa dwutorowej linii napowietrzno-kablowej 110kV z traktem światłowodowym relacji EC Siekierki–RPZ Sielce.

Budowa dwutorowej linii napowietrzno-kablowej 110kV z traktem światłowodowym relacji EC Siekierki–RPZ Sielce.

  Drukuj
 

Warszawa, 05.03.2010r.


OŚ-IV-PBO-76242-326-17-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-MK-6614-169/10 z dnia 12.02.2010r., oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem znak: ZNS.711-316-1/10.DB z dnia 19.02.2010r. wydali opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej linii napowietrznej 110kV relacji EC Siekierki – RPZ Sielce oraz budowie dwutorowej linii napowietrzno-kablowej 110kV z traktem światłowodowym relacji EC Siekierki – RPZ Sielce w Dzielnicy Mokotów m. st. w Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 05-03-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 05-03-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-03-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-03-2010
Liczba odwiedzin: 714
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe