Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Uruchomienie sortowni odpadów przy ul. Mortkowicza 5.

Uruchomienie sortowni odpadów przy ul. Mortkowicza 5.

  Drukuj
 

Warszawa, 22.09.2010r.


OŚ-IV-UII-MTO-76242-32-52-10


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 16.09.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-BS-6613-185/10, uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie pismem z dnia 27.08.2010r., znak: ZNS-7132/17/2010/MŚ, zaopiniował przedsięwzięcie,
polegające na uruchomieniu sortowni odpadów przy ul. Mortkowicza 5 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z ww. dokumentami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 29-09-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 29-09-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 29-09-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-09-2010
Liczba odwiedzin: 613
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe