Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Uruchomienie sortowni odpadów przy ul. Mortkowicza 5.

Uruchomienie sortowni odpadów przy ul. Mortkowicza 5.

  Drukuj
 

Warszawa, 17.05.2010r.


OŚ-IV-MTO-76242-32-15-10


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 WarszawaZgodnie z:
- art. 106 Kpa,
- art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- § 2 ust. 1 pkt 39 b i 40 oraz § 3 ust. 1 pkt 73 i 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu sortowni odpadów przy ul. Mortkowicza 5 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dla terenu, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 17-05-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 17-05-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 18-05-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-05-2010
Liczba odwiedzin: 690
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe