Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa skrzyżowania Al. Krakowskiej z ul. Mineralną.

Przebudowa skrzyżowania Al. Krakowskiej z ul. Mineralną.

  Drukuj
 

Warszawa, 26.01.2010r.


OŚ-IV-AOR-76242-3-21-09


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 WarszawaZgodnie z:
- art. 106 § 1 Kpa,
- art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm),
- § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania Al. Krakowskiej z ul. Mineralną na działkach ew. nr 7/1, 14/1, 14/2, 15/3, 15/5, 22/2 obręb 2-07-14 i dz. ew. nr 58 obręb 2-07-12 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie tut. Biuro informuje, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 27-01-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 27-01-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 28-01-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-01-2010
Liczba odwiedzin: 795
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe